Friday, 19th July 2024 
Font Size :
logo-ofa

Online Finding Aid

List of Archive / Records Group That Can Be Referred To For The Fourth Quarter of 2012 At The Headquarters And State Branches, National Archives of Malaysia.

Jabatan Arkib Negara bertanggungjawab menyediakan kemudahan perkhidmatan penyelidikan kepada orang ramai umumnya dan penyelidik khususnya. Pelbagai usaha telah dijalankan bagi menyebarluaskan maklumat yang terdapat dalam simpanan Arkib Negara.

Antara langkah yang diambil bagi memberikan kemudahan tersebut ialah dengan menyediakan Senarai Kumpulan Arkib/Rekod yang telah mencapai taraf arkib iaitu berusia 25 tahun. Senarai ini mengandungi maklumat mengenai bahan yang baru dibuka untuk rujukan penyelidik. Walau bagaimanapun rujukan kepada fail-fail ini masih tertakluk kepada Rahsia Rasmi di mana fail-fail terperingkat yang belum diturun taraf tidak dibuka untuk rujukan penyelidik.

Senarai Kumpulan Arkib/Rekod yang telah mencapai taraf arkib ini akan dikeluarkan mengikut suku tahun iaitu pada setiap awal bulan Januari, April, Julai dan Oktober. Bagi suku keempat tahun 2012, sebanyak 248 kumpulan Arkib/Rekod yang mengandungi 1,204 buah fail telah mencapai taraf arkib dan sedia untuk dirujuk.

Semua maklumat lanjut berkaitan fail-fail tersebut boleh diperolehi dengan melayari portal arkib di www.arkib.gov.my pada capaian carian bahan arkib atau datang terus ke Dewan Penyelidikan Arkib Negara Malaysia yang teletak di Jalan Duta, Kuala Lumpur bagi fail yang terdapat di Ibu Pejabat dan ke Arkib Negara Cawangan Negeri yang berkenaan bagi fail yang terdapat di Cawangan Negeri.

 1. Senarai Kumpulan Arkib/Rekod yang boleh dirujuk di Ibu Pejabat
 2. Senarai Kumpulan Arkib/Rekod yang boleh di rujuk di Cawangan-cawangan Negeri :-
  1. Cawangan Kedah/Perlis
  2. Cawangan Pulau Pinang
  3. Cawangan Perak
  4. Cawangan Melaka
  5. Cawangan Pahang
  6. Cawangan Terengganu
  7. Cawangan Kelantan
  8. Cawangan Sabah
  9. Cawangan Sarawak
Privacy Policy | Security Policy | Terms and Conditions |
The Government and the National Archives of Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site. Companies referred to in this web site shall not be construed as agents nor as companies recommended by the National Archives of Malaysia
Best viewed in Chrome , Mozilla Firefox 3.0 & IE 9.0 and above with 1024x768 resolution.
Total visitor
197795 (121)