Klik untuk kembali ke laman sebelumnya: Kembali
Prebiu
Current View
Klik ikon untuk tambah bahan ke senarai minat:
Butiran Bahan
Tajuk : ICAO FIRST S.E. ASIA REGIONAL AIR NAVIGATION MEETING.
Deskripsi : FAIL MENGANDUNGI MAKLUMAT BERKAITAN PENGANJURAN MESYUARAT NAVIGASI UDARA SERANTAU ASIA TENGGARA KALI PERTAMA (SEPERTIMANA YANG TELAH DILULUSKAN OLEH MAJLIS). LAPORAN TURUT MENGANDUNGI MAKLUMAT BERHUBUNG PENYELARASAN (A) BUTIRAN KEMAJUAN PELAKSANAAN; (B) JANGKAAN TARIKH SIAP SEKIRANYA PELAKSANAAN MASIH BELUM SELESAI; (C) BUTIRAN YANG PELAKSANAANNYA TIDAK PRATIKAL ATAU MENGHADAPI KESUKARAN; SERTA (D) PENGEMUKAAN KOMEN BAGI WILAYAH NAVIGASI UDARA DI WILAYAH PERSEKUTUAN TANAH MELAYU, SINGAPURA, SARAWAK DAN BORNEO UTARA PADA SEKITAR TAHUN 1950.
No Penerimaan : 1957/0575682W
Media Asal : FAIL
Subjek : DOKUMEN
Sumber : FEDERAL SECRETARIAT
Tarikh : 20/01/1950
Jenis Rekod : DOKUMEN
Mukasurat Akses : 15
Kategori : ARKIB AWAM
Subkategori : PERSEKUTUAN - JABATAN
Lokasi : IBU PEJABAT
Hit :