Isnin, 21 Januari 2019 
Saiz Font :
logo-ofa

Jadual Harga

AKTA ARKIB NEGARA 2003 PERATURAN-PERATURAN ARKIB NEGARA MALAYSIA (FI) 2015
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 45 Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut :

Nama
Peraturan-peraturan ini boleh dinamakan Peraturan-Peraturan Arkib Negara Malaysia (Fi) 2015.

Fi
Fi ini terbahagi kepada dua bahagian mengikut kategori bahan iaitu: (I) Bahan digital - dokumen; dan (II) Bahan digital - pandang dengar (Audio visual). Setiap permohonan penyalinan perlu diisytiharkan tujuannya kepada Arkib Negara Malaysia terlebih dahulu sebelum sebarang penyalinan dibuat.

 

A . Pengesahan

Bil
.
Perkhidmatan

Fi
(RM)
1 . Memperakui salinan bahan arkib awam

(Perakuan salinan bahan arkib awam hanya boleh dibuat secara manual di Arkib Negara Malaysia)
 3.00 bagi setiap helai

B . Bahan Digital - Dokumen

Memuat turun bahan digital dalam talian
Bil. Item Format   Detail Harga (RM)
(1) dokumen   
(i) format pdf   (a) 1 hingga 50 muka surat 50.00
(b)51 muka surat dan ke atas 100.00
(2) fotograf   
(i) format JPEG (a) bagi setiap imej 15.00 
(ii) format TIFF (b) bagi setiap imej 30.00
(3) kartografi
 (i) format JPEG (a) bagi setiap imej 30.00

C . Bahan Digital – Pandang Dengar (audio Visual)

Memuat turun bahan digital dalam talian
Bil. Item Format   Detail Harga (RM)
(1) Video
(i) format MPEG4
(a) tempoh 1 hingga 120 minit 25.00
(b) tempoh 121 minit dan ke atas 50.00
(ii) format MPEG2
(a) tempoh 1 hingga 120 minit 125.00
(b) tempoh 121 minit dan ke atas 300.00
(2) Audio  
(i) format MP3
(a) tempoh 1 hingga 60 minit 60.00
(b) tempoh 61 minit dan ke atas 75.00
(ii) format WAV
(a) tempoh 1 hingga 60 minit 75.00
(b) tempoh 61 minit dan ke atas 150.00

Jadual Matawang Pembayaran
Tempatan / Dalam Malaysia / Luar Negara Ringgit Malaysia (MYR)
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Terma & Syarat
Penafian Pihak Kerajaan dan Arkib Negara Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini
Sesuai dipapar menggunakan Chrome, Mozilla Firefox versi 3.0 dan IE versi 9.0 dengan resolusi 1024 X 768
Jumlah Keseluruhan Pelawat
81901 (34)